Skip to main content

Sue

Pennaeth Recriwtio.

Mae Sue wedi elwa o’r ystod o gyfleoedd gyrfa y mae’r Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG) yn eu cynnig.

Mae hi’n dweud wrthym am y cyfleoedd hyn a sut mae’r SYG yn cefnogi staff i ddatblygu eu gyrfa yn y ffordd maen nhw eisiau.