Skip to main content

Eich rôl

Dysgwch fwy am y rolau niferus sydd ar gael yn y Swyddfa Ystadegau Gwladol (y SYG).

Three staff members walk through one of ONS's spacious brightly lit open plan offices.

Rydym yn deall bod gan bawb eu casgliad unigryw eu hunain o sgiliau, diddordebau a dyheadau o ran gyrfa.

P’un a ydych yn frwd dros dechnoleg, rheoli prosiectau, dadansoddi data, cyfathrebu, adnoddau dynol, diogelwch neu wasanaethau cwsmeriaid i enwi ychydig yn unig, byddwch yn dod o hyd i ddigon o gyfleoedd yn y SYG.

Chwiliwch drwy’r rolau sydd ar gael gennym a dechreuwch yrfa sy’n cyfrif yn y SYG.

Rolau digidol a data

Ymunwch ag un o'n timau arbenigol, gan ddefnyddio'r dechnoleg a'r dulliau diweddaraf i brosesu data.

Rolau dadansoddol

Ymunwch â'r arbenigwyr sy'n ein helpu i greu ystadegau swyddogol sy'n gwneud gwir wahaniaeth.

Rolau cyflawni gweithredol

Helpwch i wneud ein gwaith pwysig yn bosibl, gan gefnogi gweithwyr proffesiynol ym mhob rhan o'r sefydliad.

Rolau rheoli prosiectau a rhaglenni

Cefnogwch y prosiectau a'r rhaglenni pwysig sy'n cynhyrchu ein hystadegau.

Rolau gwasanaethau corfforaetho

Ymunwch â'r arbenigwyr sy'n ein helpu i greu ystadegau swyddogol sy'n gwneud gwir wahaniaeth.