Skip to main content

Patrick

Pennaeth Newyddiaduraeth Data .

Patrick is sat at a desk in a refreshment zone next to a green moss wall. HE types on his laptop and smiles at something out of shot. He wears a grey polo shirt with a forest green fine wool jumper.

Mae Patrick yn creu cynnwys ar gyfer gwefan y Swyddfa Ystadegau Gwladol (y SYG). 

Mae’n siarad am y cydbwysedd gwych rhwng gwaith a bywyd a geir yn y SYG. Mae hyn yn golygu y gall ddod â’i ferch i’r feithrinfa ar y safle a gwneud gwaith sy’n ddiddorol ac yn werth chweil. 

 

Yn hoffi’r hyn rydych chi’n ei weld? 

Os ydych am i’ch cyfraniad wneud gwahaniaeth go iawn, dewch i ymuno â ni.