Skip to main content

Nilo

Hyfforddwr technegol.

Nilo looks to be in sitting in a relaxed space in conversation she gestures with her hands to her front with her palms up. She wears a white cotton jumper.

Dechreuodd Nilo yn y Swyddfa Ystadegau Gwladol (y SYG) ar ôl astudio ar gyfer ei gradd meistr. 

Mae’n esbonio bod gweithio yn y SYG wedi rhoi’r help a’r gefnogaeth oedd eu hangen arni i feithrin ei sgiliau ac archwilio opsiynau newydd.

Ydych chi’n hoffi’r hyn rydych chi’n ei weld?

Os ydych am i’ch cyfraniad wneud gwahaniaeth go iawn, dewch i ymuno â ni.