Skip to main content

Megan

Pennaeth Cynllunio a Rheoli Portffolio.

Megan sits for a break in one of the modern wing backed sofas next to a meeting pod. She's smiling at something out of shot, her hands are crossed around her knee. She wears a blue short sleeved blouse, black skirt and black knee length boots.

Mae Megan yn cefnogi’r gweithwyr cyflawni prosiectau proffesiynol yn y Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG). 

Fel rheolwr llinell, mae’n dweud bod ganddi’r hyblygrwydd i gydbwyso gofynion personol a gofynion gwaith pawb. 

Ydych chi’n hoffi’r hyn rydych chi’n ei weld?

Os ydych am i’ch cyfraniad wneud gwahaniaeth go iawn, dewch i ymuno â ni.