Skip to main content

Keesia

Peiriannydd data.

Keesia sits in one of the team workspaces in the ONS open plan offices with her hands held gently to her front, she's smiling and wears a grey turtle neck jumper.

Mae Keesia wrth ei bodd ag ochr dechnegol ei rôl yn y Swyddfa Ystadegau Gwladol (y SYG). 

Mae’n esbonio bod gweithio yn y SYG wedi datgelu ei brwdfrydedd am rifau ac mae’n sôn am bwysigrwydd bod yn rhan o rwydwaith mentora ar gyfer cydweithwyr o gefndiroedd ethnig leiafrifol amrywiol. 

Ydych chi’n hoffi’r hyn rydych chi’n ei weld?

Os ydych am i’ch cyfraniad wneud gwahaniaeth go iawn, dewch i ymuno â ni.